top of page

Page Title

תקנון האתר

מבוא

* האתר "לחם סלבה" ("האתר") משמש בתור אתר מכירות לרכישת לחמי מחמצת ("המוצר").

* הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

* עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב  בינך לבין העסק "לחם סלבה".

הרכישה

* תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

* האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
* ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל זמן שטופס ההזמנה פתוח ועד השעה 18:00 ביום שלפני יום האפייה או עד לגמר המלאי.
* הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, ביט ומזומן בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
* מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.
* העסק ("המאפיה") שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתו.

החזרות וביטולים

* ניתן לבטל את העסקה באמצעות הודעת וואטסאפ/SMS ישירות לסלבה דובינסקי לא יאוחר מהשעה 18:00 יום לפני האפייה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעת וואטסאפ/SMS מסלבה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

* במקרה של ביטול העסקה, יחזיר העסק ללקוח את מלוא סכום עלות המוצר.

* מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקת המוצר

* העסק ידאג לאספקת המוצר ללקוח לנקודת האיסוף ("ארון לחמים") שנבחרה על-ידי הלקוח בעת ההזמנה, ביום האפייה הקרוב. האיסוף מארון הלחמים יבוצע באופן עצמאי ובאחריות הלקוח.

* המוצר יחכה בארון הלחמים עד יום האפייה הבא, לאחר מכן יוסר משם ללא פיצוי מצד העסק.

* העסק לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

* מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל סלבה בטלפון 0506350840.

אחריות המוצר

* המאפיה מתחייבת כי כל מוצריה מגיעים ללקוחות באיכות הגבוהה ביותר האפשרית. באם התגלה פגם כלשהו במוצר המאפיה מתחייבת להחלפה ביום האפייה הקרוב ו/או זיכוי כספי.

* המאפיה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של המאפיה.

אבטחת מידע ופרטיות

* מאפית "לחם סלבה", כמו גם גורמי משנה נוספים הפועלים מטעם "לחם סלבה" ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
* המאפיה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המאפיה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא המאפיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
* המאפיה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
* כפתור "שלח הזמנה" יש משום הסכמה למאפית "לחם סלבה" או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של המאפיה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של המאפיה התקשרו לטלפון: 0506350840. באמצעות לחיצה על כפתור "שליחת ההזמנה" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

bottom of page